"Ilmastokasvatus tutuksi" on kymmenosainen podcast-sarja, jossa käydään läpi ilmastokasvatuksen perusteita, tavoitteita ja haasteita. Ilmastonmuutosta tarkastellaan luonnontieteellisenä, yhteiskunnallisena sekä globaalina ilmiönä ja mietitään, kuinka näitä eri puolia voidaan käsitellä etenkin alakouluikäisten ja varhaisnuorten kanssa. Sarjassa puhutaan muun muassa vaikuttamisesta, ilmastotunteista sekä kestävästä elämäntavasta ja sen vaatimasta kulttuurisesta muutoksesta. Sarjan kohderyhmää ovat kasvattajat, koululaisten vanhemmat ja muut teemasta kiinnostuneet nuoret ja aikuiset. Tavoitteena on tarjota käytännön vinkkejä siihen, kuinka käsitellä ilmastoaiheita eri ympäristöissä lasten ja nuorten kanssa. Podcastin juontaa Jaakko Rissanen.  

Podcastin jaksot ilmestyvät viikoittain syys-marraskuussa 2020. Tältä sivulta löydät kaikki julkaistut jaksot. 

 

Jakso 1: Mitä ilmastokasvatus on?

Ensimmäisessä osassa johdatellaan ympäristö- ja ilmastokasvatuksen pariin.  Puhutaan ympäristö- ja ilmastokasvatuksen historiasta, sisällöstä ja tavoitteista ja siitä, miksi ilmastokasvatus on tärkeää. Jaakko Rissasen vieraana ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija Essi Aarnio-Linnanvuori (WWF).

Tekstivastine

 

Jakso 2: Ilmastonmuutos luonnontieteellisenä ilmiönä

Jaksossa pohditaan ilmastonmuutosta luonnontieteellisestä näkökulmasta ja ihmisen roolia siinä. Mietitään myös sitä, kuinka käsitellä teemaa lasten kanssa eri ympäristöissä. Jaakko Rissasen vieraana ilmastonmuutoksesta opettava tutkijatohtori ja vapaa-ajan partiolainen Laura Riuttanen (Helsingin yliopisto, Ilmakehätieteiden keskus).

Tekstivastine

 

Jakso 3: Ilmastonmuutos yhteiskunnallisena ilmiönä

Millainen yhteiskunnallinen ilmiö ilmastonmuutos on? Kuka on siitä vastuussa ja kuka kantaa sen seuraukset? Aiheesta keskustelemassa opettajia kouluttava maantieteen didaktiikan yliopiston lehtori Hannele Cantell (Helsingin yliopisto). Mietitään myös tiedon ja arvojen roolia kasvatuksessa sekä kuinka puhua ilmastoteemasta lapsille ikätasoisesti, ymmärtäen ja kannustaen.

Tekstivastine

 

Jakso 4: Muutoksen tarve

Millaista muutosta ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii ihmiskeskeisessä kulttuurissamme ja ajattelutavoissamme? Kuinka kasvatetaan lapsia kestävään elämäntapaan? Jaksossa vieraana empatiaa ja kestävää elämäntapaa tutkiva väitöskirjatutkija Sami Keto (Tampereen yliopisto).

Tekstivastine

 

Jakso 5: Kestävä arki

Jaksossa pohditaan arjen ja kulutukseen liittyvien valintojen merkitystä ja kotitalouksien roolia ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kuinka osallistaa lapset kestävään arkeen heille mielekkäästi? Asiantuntijavieraana Marttaliiton ilmasto- ja ympäristöasioista vastaava kehittämispäällikkö Salka Orivuori.