"Ilmastokasvatus tutuksi" on kymmenosainen podcast-sarja, jossa käydään läpi ilmastokasvatuksen perusteita, tavoitteita ja haasteita. Ilmastonmuutosta tarkastellaan luonnontieteellisenä, yhteiskunnallisena sekä globaalina ilmiönä ja mietitään, kuinka näitä eri puolia voidaan käsitellä etenkin alakouluikäisten ja varhaisnuorten kanssa. Sarjassa puhutaan muun muassa vaikuttamisesta, ilmastotunteista sekä kestävästä elämäntavasta ja sen vaatimasta kulttuurisesta muutoksesta. Sarjan kohderyhmää ovat kasvattajat, koululaisten vanhemmat ja muut teemasta kiinnostuneet nuoret ja aikuiset. Tavoitteena on tarjota käytännön vinkkejä siihen, kuinka käsitellä ilmastoaiheita eri ympäristöissä lasten ja nuorten kanssa. Podcastin juontaa Jaakko Rissanen.  

Podcastin jaksot ilmestyvät viikoittain syys-marraskuussa 2020. Tältä sivulta löydät kaikki julkaistut jaksot ja niiden tekstivastineet. 

 

Jakso 1: Mitä ilmastokasvatus on?

Ensimmäisessä osassa johdatellaan ympäristö- ja ilmastokasvatuksen pariin.  Puhutaan ympäristö- ja ilmastokasvatuksen historiasta, sisällöstä ja tavoitteista ja siitä, miksi ilmastokasvatus on tärkeää. Jaakko Rissasen vieraana ympäristökasvatuksen johtava asiantuntija Essi Aarnio-Linnanvuori (WWF).

Tekstivastine

 

Jakso 2: Ilmastonmuutos luonnontieteellisenä ilmiönä

Jaksossa pohditaan ilmastonmuutosta luonnontieteellisestä näkökulmasta ja ihmisen roolia siinä. Mietitään myös sitä, kuinka käsitellä teemaa lasten kanssa eri ympäristöissä. Jaakko Rissasen vieraana ilmastonmuutoksesta opettava tutkijatohtori ja vapaa-ajan partiolainen Laura Riuttanen (Helsingin yliopisto, Ilmakehätieteiden keskus).

Tekstivastine

 

Jakso 3: Ilmastonmuutos yhteiskunnallisena ilmiönä

Millainen yhteiskunnallinen ilmiö ilmastonmuutos on? Kuka on siitä vastuussa ja kuka kantaa sen seuraukset? Aiheesta keskustelemassa opettajia kouluttava maantieteen didaktiikan yliopiston lehtori Hannele Cantell (Helsingin yliopisto). Mietitään myös tiedon ja arvojen roolia kasvatuksessa sekä kuinka puhua ilmastoteemasta lapsille ikätasoisesti, ymmärtäen ja kannustaen.

Tekstivastine

 

Jakso 4: Muutoksen tarve

Millaista muutosta ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii ihmiskeskeisessä kulttuurissamme ja ajattelutavoissamme? Kuinka kasvatetaan lapsia kestävään elämäntapaan? Jaksossa vieraana empatiaa ja kestävää elämäntapaa tutkiva väitöskirjatutkija Sami Keto (Tampereen yliopisto).

Tekstivastine

 

Jakso 5: Kestävä arki

Jaksossa pohditaan arjen ja kulutukseen liittyvien valintojen merkitystä ja kotitalouksien roolia ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kuinka osallistaa lapset kestävään arkeen heille mielekkäästi? Asiantuntijavieraana Marttaliiton ilmasto- ja ympäristöasioista vastaava kehittämispäällikkö Salka Orivuori.

Tekstivastine

 

Jakso 6: Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Jaksossa käydään läpi väyliä ja tapoja, joilla nuoret ja vanhemmatkin voivat vaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään. Keskustellaan osallisuudesta ja aktiiviseen kansalaisuuteen kasvamisesta. Vieraana pitkän linjan ilmastoaktiivi ja yhdistystoimija Katja Hintikainen.

Tekstivastine

 

Jakso 7: Erilaiset oppijat ja oppimisympäristöt

Kuka ja missä ilmastokasvatusta voi toteuttaa? Entä kuinka huomioida oppijoiden erilaiset lähtökohdat ja tarjolla olevat resurssit? Asiantuntijavieraana Open ilmasto-oppaan tekijä, niin järjestö- kuin koulumaailmassa toiminut ympäristökasvattaja Pinja Sipari (BMOL ry).

Tekstivastine

 

Jakso 8: Haasteet ja esteet

Kahdeksannessa jaksossa pohditaan, millaisia inhimillisiä esteitä lapsilla ja vanhemmillakin on ilmastomyönteisen toiminnan tiellä. Entä millaisia käytännön haasteita ilmastokasvattaja voi kohdata työssään? Kuinka haasteita ja esteitä voisi ylittää tai ainakin madaltaa? Keskustelemassa tiedon, tekojen ja asenteiden välisiin ristiriitoihin perehtynyt yliopistotutkija Sakari Tolppanen (Itä-Suomen yliopisto).

Tekstivastine

 

Jakso 9: Ilmastotunteet ja tulevaisuus

Lapsen oikeuksien viikon jaksossa pohditaan ilmastonmuutokseen liittyviä tunteita ja tulevaisuuskuvia niihin perehtyneen tutkijatohtori Panu Pihkalan (Helsingin yliopisto) kanssa. Mitä erilaisia tunteita ilmastonmuutos herättää ja kuinka niitä voi käsitellä? Miten rakentaa toivoa haastavalta näyttävään tulevaisuuteen?

Tekstivastine

 

Jakso 10: Lapset ja nuoret ilmastotoimijoina

Sarjan viimeisessä jaksossa kuullaan inspiroivia ilmastotoimijoita Vantaan Ruusuvuoren koulusta. 16-vuotias Rihaam Juwaisir ja opettaja Sanni Virtanen kertovat Korso valittaa -kerhosta ja koulun muusta vaikuttamisen ja toivon ympärille rakentuneesta toiminnasta. Mitä kaikkea muutama kiinnostunut voi saada aikaan omassa yhteisössään ja laajemminkin? Entä mitä toiminta antaa osallistujille?

Tekstivastine